Uitgevoerde opdrachten

 • Projectleider voor het opzetten van een telefonische helpdesk en de eerstelijns afhandeling van hulpvragen voor de Stichting Kezban. 
 • Officemanager bij E- Quality te Den Haag en als zodanig diverse congressen en cursussen op het gebied van emancipatiebeleid georganiseerd. Daarnaast het reorganisatietraject en fusie tussen E-Quality en Aletta en de daaropvolgende verhuizing naar Amsterdam als projectcoördinator begeleid.
 • Projectleider bij de Stichting Welzijn Den Haag voor het opzetten van een digitale nieuwsbrief en de organisatie van een nieuw secretariaat.
 • Bureaumanager van de Visitatiecommisie Emancipatie (VCE) waarbij een belangrijke taak was het organiseren en bijwonen van de gesprekken met alle bewindslieden.
 • Ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor relatiebeheer voor het Bureau Discriminatiezaken te
  Den Haag.
 • Het aanpassen van het personeelshandboek van Kwaliteits-Controle-Bureau aan de CAO werkgeversvereniging PBO.
 • Opstellen van een landelijke handleiding voor P-teams in opdracht van de Stichting Pafemme. In dat kader onder andere interviews gehouden met een aantal prominenten waaronder Hans Dijkstal.
 • Het organiseren en het verzorgen van de verslaglegging van een internationaal congres in het Vredespaleis in opdracht van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) in het kader van de VN Vredesweek 2008. In dat kader heb ik diverse sprekers vastgelegd en gebriefd (waaronder Jan Pronk) en vrijwel de gehele logistieke voorbereiding voor mijn rekening genomen. Daarnaast projectsecretaris voor het project “Samen Uit Samen Thuis”€.
 • Officemanager bij de Stichting VOOR Welzijn. Onderdeel van deze opdracht is het organiseren en bijwonen van consultatiebijeenkomsten met wijkbewoners en –organisaties en organisatiebrede beleidsdagen en het verzorgen van de verslaglegging. Via dergelijke bijeenkomsten heb ik een goede kijk gekregen op het welzijnswerk en de thema’€™s die momenteel in dit veld actueel zijn.
 • Afdelingssecretaresse bij Deltacommissaris. Onderdeel van deze opdracht  is het volledige ondersteuning van het Deltacommissaris / Staf DC.
 • Secretaresse Stichting Buddy Netwerk.
 • Projectondersteuning Bereik: een samenwerkingsverband van wegbeheerders in de regio Haaglanden voor projecten op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).
 • SING; Projectleider organisatie conferentie “Anders Wonen”€ te Den Haag: een conferentie over bekende en ongekende mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen gehouden op 14 februari 2013 op de Haagse Hogeschool.
 • Managementassistent Deltaprogramma Kust.
 • Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad van Ispe de Bruggen; zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten te Zoetermeer.