Lopende opdrachten

Gemeente Katwijk
imagesCABPPG7YProvincie zuid hollandMiniterie van Infrastructuur en Milieu
rijksoverheid_0   Hoogheemraadschap Delfland 

Bureaumanager Kwartiermakersteam | Kust een samenwerkingsverband van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen.

 


  

  
 
 

  Miniterie van Infrastructuur en Milieu

Projectmedewerker Deltaprogramma Kust; een samenwerkingsverband van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

 

 


 

Secretaris Bestuur Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden

 

bureau_DZ

Secretaris Raad van Toezicht Stichting SING Innovaties voor gemeenschappelijk wonen

 

sing-logo