Nevenactiviteiten

Naast mijn werkzaamheden op het gebied van managementondersteuning en projectsecretariaat heb ik onder andere de onderstaande nevenactiviteiten.

  • Secretaris, Delen Achter de Duinen (DADD). Dit armoedeplatform is in het leven geroepen omdat steeds meer Haagse burgers in de knel komen te zitten en steeds vaker een groter beroep doen op de voorzieningen van maatschappelijke organisaties.
  • Bestuurslid GroenLinks afdeling Den Haag.
  • Mede-oprichter Stichting Art 4 All ; een stichting gericht op bevordering van muziekonderwijs aan kinderen uit een achterstandsbuurten.
  • Lid van de Haagse kandidatencommissie 2009 van GroenLinks.
  • Lid van het Haagse P-team. Een adviesteam voor de gemeenteraad ingesteld n.a.v. de commissie Pavem bestaande uit allochtone vrouwen die als rolmodel gelden.
  • Lid van het bestuur Stichting Mama’s i.o.
  • Secretaris van de Nederlands Arabische Kring; een cultureel-wetenschappelijke vereniging gericht op uitwisseling tussen de Nederlandse en Arabische cultuur.
  • Lid van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAM) te Den Haag.