BDZ_Logo_footer_2

 

UITNODIGING SEMINAR

19 NOVEMBER 2015

img_top


Locatie: 
gebouw van de SER, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag

Organisatie: BDZ (Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden)


Tijdens het plenaire deel van het seminar zullen de sprekers ingaan op factoren die van invloed zijn op de zwakke positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Vanuit verschillende invalshoeken zullen voorstellen worden gedaan om uitsluiting en discriminatie aan te pakken. Zij zullen verder gaan dan het opsommen van verklarende factoren. Succesvolle voorbeelden uit de praktijk en initiatieven die perspectief bieden zullen voor het voetlicht worden gebracht. Er zullen voorstellen worden gedaan voor interventies en effectieve coalities.

Tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst en de parallelsessies zullen momenten worden ingebouwd voor het uitwisselen, delen en bundelen van informatie en kennis.


PROGRAMMA

12.30 tot 13.00 uur
Inloop met koffie en thee en inschrijving

13.00 tot 13.10 uur
Ontvangst en welkom door Atlin Sandvliet, directeur van het BDZ en Seyda Buurman – Kutsal, dagvoorzitter

13.10 tot 13.30 uur
Discriminatie werkt niet en wordt met vereende kracht aangepakt, door Mariëtte Hamer

13.30 tot 13.50 uur
Den Haag zet in op aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt en bevordering van diversiteit binnen arbeidsorganisaties, door Rabin Baldewsingh

13.50 tot 14.10 uur
MKB’ers zijn in de eerste plaats ondernemers maar willen en kunnen ook hun bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, door Gert van der Houwen

14.10 tot 14.40 uur:
Intermezzo, Optreden van Harry Springer en interactie met de zaal

14.40 tot 15.00 uur
Zero tolerance tegen discriminatie maar ook aandacht voor voorlichting en beïnvloeding van het keuzegedrag van werkgevers, door Maurice Rojer

15.00 tot 15.30 uur PAUZE

15.30 tot 16.30 uur
Parallelsessies

16.30 tot 17.15 uur
Presentatie resultaten parallelsessies en beantwoording vragen en opdrachten door het panel (bestaande uit Gert van der Houwen, Maurice Rojer, Anna Maria Andriol en Marleen Geven, projectmanager Bijzondere trajecten/Beleidsadviseur ROC Mondriaan)

17.15 tot 18.00 uur Borrel, hapjes en netwerken


De parallelsessies in werkgroepen

Haagse werkgevers gaan verder dan de veilige keuze en pakken mechanismen en patronen van discriminatie en uitsluiting aan.

Inleider: Barbara Kanters, locatiemanager HWWzorg in Den Haag
Voorzitter: Hatice Turkmen, organisatieadviseur en coach

Werkgevers van allochtone afkomst nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en creëren arbeidskansen.

Inleider: Hesham Farid, directeur ECOLINE biotechnologie
Voorzitter: John Autar, adviseur diversiteit en arbeidsmarkt

Anoniem solliciteren: een papieren tijger of een effectief personeelsinstrument voor excellente organisaties.

Inleider: Kika Aalberts,  programmamanager HRM, gemeente Utrecht
Voorzitter: Jan Booij, adviseur diversiteit zorg en welzijn

Niet invechten maar ingroeien binnen stageplaatsen en arbeidsplaatsen.

Inleider: Sjors Hallensleben, teamleider Entree Werkmaat, ROC Mondriaan
Voorzitter: Anna Maria Andriol, voorzitter bestuur van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden


SPREKERS

M.Hamer Rabin_Baldewsingh
Mariëtte Hamer,
voorzitter van de SER
Rabin Baldewsingh,
wethouder gemeente Den Haag
Maurice-Rojer
Gert-van-der-Houwen
Maurice Rojer
adjunct directeur van de Algemene Bond
Uitzendondernemingen
Gert van der Houwen
voorzitter MKB Den Haag

 


 

Ja, ik meld me aan voor het Seminar Arbeidsmarktdiscriminatie op donderdag 19 november 2015

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)


Kruis 2 werkgroepen van uw keuze aan:

 Werkgroep 1: Haagse werkgevers gaan verder dan de veilige keuze en pakken mechanismen en patronen van discriminatie en uitsluiting aan.

 Werkgroep 2: Werkgevers van allochtone afkomst nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en creëren arbeidskansen

 Werkgroep 3: Anoniem Solliciteren: een papieren tijger of een effectief personeelsinstrument voor excellente organisaties

 Werkgroep 4: Niet invechten maar ingroeien binnen stageplaatsen en arbeidsplaatsen